Logo QMS

REZERWACJA WIZYT W WYDZIALE KOMUNIKACJI - STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

  Kolejka

  Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

  Data i czas

  Wybierz datę i godzinę wizyty:

  Regulamin

  Regulamin rezerwacji:

  1. (informacja o przetwarzaniu danych osobowych)
  2. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Gdańskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Starosta Gdański. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  3. Przybędę do Urzędu co najmniej 10 minut przed planowana wizytą i pobiorę bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji..
  Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

  Dane klienta

  Podaj informacje dodatkowe: